Affiliate marketing

Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết) là một loại hình Marketing dựa trên mô hình tính phí quảng cáo CPA (Cost per Action). CPA là mô hình tính phí quảng cáo tối ưu nhất hiện nay khi dựa trên hành vi của người dùng Nhà cung cấp chỉ phải trả phí khi khách hàng thực hiện một hành động cụ thể như Mua hàng, Đăng ký dịch vụ


Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

Gia công phần mềm, viết phần mềm theo yêu cầu, phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý bán hàng, Quản lý sản xuất, phần mềm quản lý kho, Quản lý nhân sự tiền lương... Chúng tôi có thể đáp ứng hầu hết các lĩnh vực theo yêu cầu của khách hàng.


Xây dựng website

Một website đẹp, chuyên nghiệp được hỗ trợ SEO sẽ làm tăng lượng khách hàng và thương hiệu doanh nghiệp. Với công nghệ mới nhất hiện nay chúng tôi luôn đảm bảo cho website của bạn một cách chuyên nghiệp. Đồng thời chúng tối tích hợp hệ thống  Affiliate Marketing để tăng doanh số bán hàng của bạn tốt nhất