Phần mềm CRM quản lý khu công nghiệp

  • Quản lý thông tin khách hàng, hồ sơ, hợp đồng...
  • Quản lý công nợ
  • Quản lý yêu cầu, khiếu nại
  • Quản lý cúp điện, cúp nước
  • Quản lý sự kiện
  • Quản lý sự cố khác
  • ...

  • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DÙNG THỬ

    Bạn được trải nghiệp hệ thống trong 60 ngày

Tính năng sản phẩm

Bảng giá dịch vụ