Phần mềm quản lý kho, bán hàng

Quản lý hàng tồn kho, nhập kho, xuất kho, báo giá, bán hàng bán hàng theo báo giá, bán hàng theo đơn đặt hàng...

  • Quản lý hàng hoán trong kho
  • Quản lý công nợ bán hàng, mua hàng, công nợ đầu kỳ
  • Quản lý báo giá, bán hàng theo báo giá
  • Doanh số bán hàng, những hàng hóa bán tốt nhất, hàng hóa bán chậm nhất
  • Doanh số nhân viên bán hàng
  • Doanh thu theo ngày, tháng, năm

  • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DÙNG THỬ

    Bạn được trải nghiệp hệ thống trong 60 ngày

Tính năng sản phẩm

Bảng giá dịch vụ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !