Phần mềm quản lý nhân sự

Hệ thống chuyên dụng cho việc tự cấu hình công thức lương dựa theo bảng công, cổng thông tin nhân sự, giúp cho việc đăng ký nghỉ online hay xem báo cáo động

  • Quản lý hồ sơ nhân viên
  • Quản lý chấm công, nghỉ phép, nghỉ thai sản, công tác
  • Quản lý khen thưởng, kỹ luật
  • Tự thiết lập công thức tính lương
  • Cho phép nhân viên xem bảng lương của từng nhân viên
  • Báo cáo chi trả lương cho nhân viên
  • Báo cáo biến động nhân sự, tiền lương

  • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DÙNG THỬ

    Bạn được trải nghiệp hệ thống trong 60 ngày

Tính năng sản phẩm

Bảng giá dịch vụ