Phần mềm CRM trung tâm sửa chữa điện thoại

Quản lý các công đoạn sửa chữa, quy trình sửa chữa của cữa hàng nhà máy, tổng hợp báo cáo cho các cấp quản lý

  • Quản lý nhận máy từ khách hàng, trả máy
  • Quản lý chi tiết từng công đoạn
  • Quản lý mua hàng
  • Chăm sóc khách hàng
  • Quản lý việc giao nhận, giao ca của nhân viên, giao lại tiền cuối ngày
  • Quản lý công nợ khách hàng

  • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DÙNG THỬ

    Bạn được trải nghiệp hệ thống trong 60 ngày

Tính năng sản phẩm

Bảng giá dịch vụ